Projekcia

Projektovanie technických a technologických zariadení budov (TZB):

  • vykurovanie
  • stropné chladenie
  • hydraulické vyregulovanie ÚK
  • zdravotechnika
  • prípojky inžinierskych sietí
  • hydraulické vyváženie rozvodov teplej vody
  • vzduchotechnika
  • plynoinštalácia

Spracovanie a cenotvorba rozpočtových nákladov stavieb certifikovaným cenárom s osvedčením Asociácie stavebných cenárov pre cenotvorbu, rozpočtovanie a ekonomiku stavieb.

  Do nami vytvorenej projektovej dokumentácie navrhujeme popredných výrobcov z oblastí technického zariadenia budov (TZB): zdrojov a spotrebičov vykurovania, rozvodov médií, regulácie, zdravotechniky, vzduchotechniky.

  Úzko spolupracujeme s obchodnými zástupcami jednotlivých výrobcov, aby boli splnené všetky požiadavky, vrátane tých nadštandardných.

  Zároveň poskytujeme služby technického poradenstva a autorský dozor opierajúc sa o dlhoročné know-how v oblastiach, v ktorých sa považujeme za odborníkov.