Služby

Emergency Call - 24/7

Predajňa

01.

Spolu s ponúkaným sortimentom sme rozšírili i služby pre našich zákazníkov.

Veríme, že cestou profesionálneho prístupu sa nám bude i naďalej dariť rozširovať rady spokojných zákazníkov.

Pred predajňou sa nachádza parkovisko pre zákazníkov.

Projekcia

02.

Spracovanie a cenotvorba rozpočtových nákladov stavieb certifikovaným cenárom s osvedčením Asociácie stavebných cenárov pre cenotvorbu, rozpočtovanie a ekonomiku stavieb.

Do nami vytvorenej projektovej dokumentácie navrhujeme popredných výrobcov z oblastí technického zariadenia budov (TZB): zdrojov a spotrebičov vykurovania, rozvodov médií, regulácie, zdravotechniky, vzduchotechniky.

Termovízia

03.

Naša spoločnosť rozšírila svoje portfólio činnosti o termovízne meranie, zisťovanie možných tepelných mostov stavebných konštrukcií, únikov tepla (porúch) v rozvodoch tepelných zariadení, elektrických rozvádzačoch, tepelných izoláciách atď..

Vyregulovanie ÚK a TV

04.

O tom, či hydraulicky vyregulovať alebo nevyregulovať vykurovaciu sústavu v bytových domoch prebehlo mnoho zásadných diskusií a dohovorov medzi odborníkmi z oblasti tepelnej energetiky, nielen na národnej úrovni, ale aj v medzinárodnom merítku. Úspora o.i. aj tepelnej energie nie je, ako by si mnohí z nás priali, len záležitosťou jednotlivca, ale našťastie je to celospoločenský a celoeurópsky záujem, pokiaľ sa zameriavame len na EÚ a jej energetické opatrenia Európa 2020.

Quick Service On Emergency Call - 24/7

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.